UniCarriers zvyšuje podíl systému ergologického ovládání u svých produktů. Řada UniCarriers TX je prvním modelem s osvědčeným ergologickým joystickem.

Tento joystick doplňuje stávající možnosti ovládání - ovládání prstem, pákové ovládání a mechanické páky - a poskytuje tak čtvrtou alternativu pro hydraulické ovládání.

Ergologic je navržen podle nejvyšších ergonomických standardů a je nabízen na všech strojích v portfoliu čelních vysokozdvižných vozíků. Řidiči mohou pomocí joysticku ovládat všechny hydraulické funkce vysokozdvižného vozíku s minimálním úsilím. UniCarriers tak na svých vzv výrazně zlepšuje ergonomický design.
 
Joystick byl již standardní funkcí u ergonomických retraků řady TERGO® od UniCarriers. Výrobce vysokozdvižných vozíků nyní zavádí ergonomický joystick do svého sortimentu v oblasti čelních VZV. Řidič čelních vozíků UniCarriers nyní bude mít stejný ergonomický standard jako v řadě skladové techniky TERGO®.

Multifunkční joystick poskytuje řidiči komfortní ovládací jednotku se všemi funkcemi běžné ovládací páky. Patří sem zvedání, spouštění, naklápění a pohyb vidlic do strany. Na pákách jsou k dispozici další funkce jako horizontální naklápění. Pohyby, které uživatel provádí pomocí joysticku, odrážejí skutečné pohyby vysokozdvižného vozíku, takže ovládání joystickem je velmi intuitivní a logické.

EFEKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU UniCarriers POMOCÍ JOYSTICKU

Vyšší výkon díky vylepšené ergonomii
Ergologic design byl optimalizován na základě vědeckých poznatků týkajících se ergonomického držení těla, počínaje Neutral Body Posture (NBP), které lidské tělo přirozeně přebírá v mikrogravitaci. Ergologický joystick umožňuje operátorům pracovat v neutrální poloze těla a používat paži, ruce a prsty v uvolněné poloze. V důsledku toho je napětí na kloubech, svalech a šlachách minimalizováno. Všechny páky a spínače lze ovládat s minimálním pohybem prstu. Časté operace jako zvedání jsou přiřazeny silným svalům v paži. Díky tomu mohou uživatelé provádět opakované pracovní kroky po delší dobu bez únavy. Riziko pracovní neschopnosti z důvodu RSI (Repetitive Strain Inanuries) je výrazně sníženo. Protože Ergologic kombinuje klíčové ovládací prvky do jedné ovládací jednotky, je velmi snadné provádět více hydraulických funkcí. To zkracuje dobu manipulace s materiálem a zároveň snižuje provozní náklady pro zaměstnavatele.

Podívejte se na video, jak snadno se joystickem vysokozdvižný vozík ovládá