Provoz vysokozdvižného vozíku je náročná práce a intenzivní manipulace s materiálem může řidiče výrazně zatěžovat. To snižuje komfort práce a náchylnost ke zranění a tím činí řidiče méně efektivní a méně produktivní.

Naštěstí lze fyzické úkony spojené s ovládáním vysokozdvižného vozíku provádět mnohem snadněji a to s pomocí ergonomického designu. Nejenže to dělá práci mnohem bezpečnější a pohodlnější pro řidiče, ale též zvyšuje celkovou produktivitu . Pojďme se podívat na hlavní příčiny namáhání a poranění ve skladu a jak je lze zmírnit pomocí ergonomie.

Vibrace

Vibrace, které může řidič za jízdy zažít, mohou být nejen nepříjemné, ale i zdraví nebezpečné. U osob, které pravidelně pracují s vibračními nástroji, může docházet k brnění v prstech, rukou i pažích, ale vibrace vysokozdvižného vozíku ovlivňují celé tělo. Bylo prokázáno, že sedícím řidičům způsobují bolesti dolní části zad. Faktory související s vysokozdvižnými vozíky, jako je kvalitní systém odpružení sedadel či rychlost jízdy, mohou pomoci vibrace snížit, ale jedním z nejdůležitějších faktorů je povrh podlahy. Drsné a nerovné podlahy způsobují největší vibrace a negativně ovlivňují řidiče a jejich produktivitu. Ergonomické vozíky jsou skvělé, ale ergonomický design celého skladu je zásadní pro efektivní a bezproblémový provoz.

Neustálé pohyby

Výzkum provedený společností UniCarriers a göteborskou Chalmers University of Technology ukázal, že řidiči vysokozdvižných vozíků během směny otáčejí hlavou více než 1000 krát za hodinu. A ve stejném období provedou až 2000 pohybů pažemi. Všechny tyto pohyby si můžou v průběhu času vyžádat svou daň v podobě poranění těla v důsledku opakovaného a jednostranného namáhání. Zejména pokud je vozík špatně navržen.

Ergonomický vysokozdvižný vozík, který tyto pohyby minimalizuje a činí je co nejmenší, nejjednodušší a bez námahy, pomůže výrazně snížit zmíněná rizika.

Nepřirozené držení těla

dobré držení tělaDlouhodobé řízení vozíku v poloze, která není uvolněná a přirozená, může být pro řidiče obtížné. I mírné natažení levé ruky dopředu k dosažení volantu na retraku může rychle způsobit namáhání v paži a rameni.

Konstrukce vozíku by měla řidiči umožňovat, aby jej ovládal v uvolněné a neutrální pozici. To nejen chrání řidiče, ale také zabraňuje únavě během směny a tím pomáhá udržovat vysokou produktivitu.

Špatná viditelnost

Špatný výhled ze sedadla řidiče může být problematický ze dvou důvodů. V první řadě zvyšuje riziko kolizí a nehod. Výzkum ukazuje, že ke třetině všech nehod způsobených nárazem vysokozdvižného vozíku dochází při couvání. Většině z nich by bylo možné zabránit, kdyby měl řidič z vozíku lepší výhled všemi směry. Špatná viditelnost nutí řidiče se různě pohybovat, aby měl dobrý výhled kolem sloupů, hydraulických hadic nebo zvedacího zařízení. Jak víme, tento neustálý pohyb může v průběhu času vést k namáhání, takže je lepší vhodným výběrem vysokozdvižného vozíku zajistit, aby měl řidič dobrý výhled všemi směry a zároveň si udržoval neutrální polohu těla.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o ergonomickém designu vysokozdvižných vozíků UniCarriers, stáhněte si níže přiložený dokument.