Některé skladovací prostory přinášejí různá specifika, kterým je potřeba veškerou manipulaci přizpůsobit a jedním takovým specifikem jsou chladírenské sklady.

Chladírny a mrazírny, ve kterých se skladuje zmrazené zboží, mohou dosáhnout teploty až -35 ° C a patří mezi nejnáročnější prostředí, ve kterých mohou vysokozdvižné vozíky pracovat.

Naštěstí výrobců vysokozdvižných vozíků nabízí stroje, které jsou schopny spolehlivě pracovat při tak nízkých teplotách. Toto prostředí může mít vliv na křehkost oceli, zvýšit viskozitu oleje a maziv a snížit kapacitu baterie vozíku, a proto umíme provést úpravy vysokozdvižných vozíků, aby se snížil dopad těchto problémů, což zajistí bezpečnost i spolehlivost.

Jedním problémem, který může představovat riziko i pro speciálně upravený vozík do chladírenského prostředí , je kondenzace - stejný účinek, jaký pozorujete, když se sprchujete a všimnete si, že se zrcadlo v koupelně zamlžilo. Pokud vozík opustí chladírnu a vstoupí do okolního prostředí, vodní pára ve vzduchu kondenzuje zpět do kapalné formy - vody, když přijde do kontaktu s mrazivým povrchem vozíku.

To způsobuje problémy, když se vozík vrací zpět do chladírny a kapalná voda, která kondenzovala na vozíku, zamrzne. Pokud k tomu dojde opakovaně, může v některých místech led na vozidle dosti zesílit, což může vést ke škodám na součástkách - což znamená servis a prostoje postiženého vozíku.

Pokud si nemůžete dovolit mít VZV mimo provoz, je důležité vědět, zda jsou vaše vozíky do takového prostředí vhodné. Je potřeba také zajisti, aby vozík po opuštění chladného prostředí dostatečně vyschl.

Ne vždy je to možné. Pokud tedy musí VZV toto chladné prostředí opustit, je řešením kondenzace, udržet vozík venku tak dlouho, aby vyschl. Foukání vozíku teplým vzduchem může tento proces urychlit. A pokud to není možné, zajistěte, že když vozík opustí chladírenský sklad, aby jeho pobyt venku byl co nejkratší, aby povrchová teplota vozu nikdy nestoupla nad 0 ° C.

Pokud se chcete dozvědět více o řešení běžných problémů, které se vyskytují při provozu v chladírnách, kliknutím na odkaz níže získáte našeho bezplatného průvodce - stačí vyplnit krátký formulář na další stránce a je váš.