DPS - senzor přítomnosti řidiče vysokozdvižného vozíku
DPS - senzor přítomnosti řidiče vysokozdvižného vozíku

Spínač "mrtvého muže" se stal standardním bezpečnostním řešením. Má však i své nevýhody. Ty je schopen eliminovat podlahový senzor DPS, který detekuje přítomnost obsluhy.

Spínače "mrtvého muže" se objevují na mnoha různých vozidlech a strojích a jsou navrženy tak, aby zastavily stroj v provozu, pokud řidič nemá nad vozidlem plnou kontrolu. V případě vysokozdvižného vozíku musí být spínač mrtvého muže (obvykle nohou) přidržen, aby mohl vychystávací vozík fungovat. Tím se zajistí, že pokud se řidič stane neschopným plné kontroly nad vozíkem, nebo dokonce v něm vůbec nebude, dojde k okamžitému zastavení vysokozdvižného vozíku.

Je to chytré a jednoduché řešení, které předešlo bezpočtu nehod, avšak zdaleka ne dokonalé. I při jeho aplikaci mohou vznikat určité problémy s bezpečností.

Zde je výčet některých nevýhod "spínače mrtvého muže":

  • nebezpečí zakopnutí - u vychystávacích vozíků je spínač obvykle pedálem v podlaze kabiny. Při průchodu vysokozdvižným vozíkem v průběhu vychystávání (což bývá běžnou praxí), může dojít k neumyslnému šlápnutí na spínač či je nutno ho vědomě překročit. 
  • omezení pohybu řidiče - to, že řidič musí při jízdě držet spínač stále stisknutý vyžaduje, aby obsluhující osoba stála ve vozíku po každém vyskladnění ve stále stejné poloze. To se může stát nepříjemným omezením, neboť řidič je nucen přizpůsobit svoji polohu těmto požadavkům po celou délku směny a to bez ohledu na individuální délku své nohy či paže. 
  • napětí v těle řidiče - přestože ke stlačení spínače není potřebná žádná síla, potřebuje řidič, zvláště při dlouhých směnách, přenášet váhu z nohy na nohu, či mírně měnit polohu svých nohou. Strnulá poloha nohy na pedálu může vyvolávat napětí v noze či chodidle řidiče. To může vést k napětí a nekomfortu či dokonce ke zranění řidiče.
  • pravděpodobnost poruchy - i když budete věnovat maximální péči ochraně okolí pedálu před prachem a vodou, bude přesto docházet při vychystávání ke vniknutí úlomků z obalů či palet do tohoto prostoru. To může zapříčinit jeho nesprávné fungování a je zřejmé, že pokud nefunguje spínač, nejede ani vozík.
  • možnost zneužití - jelikož tlačítko má jen dvě polohy - stlačeno/nestlačeno, může obsluha vozíku obejít tuto funkci permanentním stlačení spínače. Buď pedál zatíží nějakým předmětem, či přelepí páskou. To samozřejmě může způsobit řadu nebezpečných situací.

Podlahový senzor přítomnosti řidiče vychystávacího vozíku

DPS - Senzor přítomnosti řidiče (Driver Presence Sensor)

Toto řešení přináší následující výhody:

  • spínač není možno vypnout, neboť se nachází pod podlahou
  • pohyb řidiče není omezen, neboť senzor jeho přítomnost registruje bez ohledu na to, kde a jak ve vychystávacím vozíku stojí
  • eliminace napětí v těle řidiče, neboť přirozená poloha stojícího řidiče je naopak požadavkem pro fugování senzoru
  • nemožnost vniknutí nečistot, neboť podlaha nad senzorem nemá žádné otvory
  • zneužití je složitější než u malého spínače v případě tlačítka "mrtvého muže" 

Podlahový senzor DPS je skutečným přínosem pro bezpečné a ergonomické ovládání vychystávacích vozíků. Toto řešení umožňuje obsluze volný pohyb kolem i skrz vozík během celého procesu vychystávání. Tento inovativní senzor od společnosti Unicarriers byl nominován na IFOY Award 2017 v oblasti inovačních technologií, designu, ergonomie a bezpečnosti v kategorii Specialita roku

Podlahový senzor vysokozdvižného vozíku od společnosti Unicarriers byl nominován na IFOY Award 2017

Pokud vám zajímá více, jak DPS funguje v praxi, podívejte se na vychystávací vozíky Unicarriers EPM či EPH nebo na zcela novou řadu vychystávacích vozíků Unicarriers O-Range či nás kontaktujte pomocí formuláře níže.