75 vysokozdvižných vozíků UniCarriers vychystá každý den až 3.500 zákaznických objednávek.
75 vysokozdvižných vozíků UniCarriers vychystá každý den až 3.500 zákaznických objednávek.

Evropské distribuční centrum Skechers v belgickém Herstalu se rozrostlo na pětinásobek v porovnání s rokem 2002. Společnost UniCarriers byla od počátku hlavním dodavatelem manipulační techniky a poskytovala významnou podporu pro zvládnutí takto enormního nárustu objemu firemní kapacity.

Výsledkem tohoto dlouholetého partnerství je, že UniCarriers zná obchodní a logistické procesy Skechers až do nejmenšího detailu. To znamená, že vedení i zaměstnanci společnosti Steckers si mohou být jisti, že je jim poskytnuta správná manipulační technika, řešení a podpora v této oblasti.

Skechers je známou značkou v řadě domácností v celé Evropě. Je to společnost s pověstí vysoké kvality, kterou si stále udržuje. Musí být tedy zajištěn i hladký běh provozu v evropském distribučním centru v Herstalu v Belgii.

Ve skladových prostorech s kapacitou 118.000m2 se vychystává každý den až 3.500 zákaznických objednávek. Hladký běh logistiky zajišťuje vozový park Unicarriers čítající 75 kusů vysokozdvižných vozíků včetně retraků, vychystávacích vozíků a ručních nízkozdvižných vozíků.

Skechers však profituje nejen z flotily vysokozdvižných vozíků ale i z odbornosti UniCarriers v logistických procesech či z flexibility ve financování. Poskytovaná komplexní nabídka služeb tak vyústila v mnoho let úspěšné spolupráce.

ZADÁNÍ ŘEŠENÍ VÝSLEDEK
Efektivní zásobování velkých prodejců a jednotlivých spotřebitelů Stálá přítomnost servisních techniků, kteří zajišťují vysokou provozuschopnost. Rychlé dodání vysokozdvižných vozíků na krátkodobý pronájem pro pokrytí poptávkových špiček. Vysokozdvižné vozíky  s výbavou „ Ergo Logic „, upravené pro maximální efektivitu a bezpečnost Zlepšené logistické procesy a schopnost uspokojit vysokou poptávku, vzhledem ke zvýšenému počtu objemu skladů, který od roku 2002 vzrostl pětkrát.

Pusťte si video a podívejte se na reálný provoz ve společnosti Skechers