Retrak UniCarriers ve výrobním závodě Britvic v Leedsu
Retrak UniCarriers ve výrobním závodě Britvic v Leedsu

Jako největší dodavatel značkových nealkoholických nápojů ve Velké Británii vyžaduje společnost Britvic vysoce výkonného a spolehlivého dodavatele manipulační techniky. Na míru vyvinutý systém výměny baterií a komplexní balíček služeb od UniCarriers tak pomáhá dosáhnout 98,5%-ní provozuschopnosti.

Ve výrobním závodě Britvic v Leedsu - jedním ze čtyř ve Velké Británii - retraky UniCarriers udržují bezproblémový chod logistiky skladu.

Vzhledem k tomu, že v zemi je Britvic největším dodavatelem značkových nealkoholických nápojů, je důležitá vysoká provozuschopnost používaných retraků a plynulost skladového provozu. Hustě zaplněný high-bay sklad s požadavkem na rychlou obrátkovost zásob potřebuje k zajištění provozu osm spolehlivých retraků UniCarriers a  VZV pro velmi úzké uličky (VNA), dodávaných společností UniCarriers.

Požadavky kladené na retraky Unicarriers jsou vysoké. Řidiči s pomocí retraků zvedají pravidelně palety o váze 1200 kg do výšek 11,6 metrů a umisťují je s velkou přesností do regálů. Díky odbornému zaškolení společností UniCarriers, komplexnímu servisnímu balíčku a modifikaci vybavení retraků si sklad udržuje vysokou míru provozuschopnosti, a to 98,5%.

ZADÁNÍ ŘEŠENÍ VÝSLEDEK
Efektivní manipulace s těžkými paletami ve výškách až 11,6 metrů, s vysokou přesností umístění a spolehlivostí.

Osm robustních a ergonomických retraků s možností zvedání do vysokých výšek, na míru vyvinutý systém výměny baterií, komplexní balíček služeb a inovativní systém správy flotily vozíků.

Míra provozuschopnosti vyšší než 98,5%, bezproblémový přesun do nového skladu a rychlejší a bezpečnější proces výměny baterií

Pusťte si video a podívejte se na retraky v akci.